Keski-Pohjanmaan Nuorisoseura

Keski-Pohjanmaan Nuorisoseura ry on vuonna 1917 perustettu keskipohjalaisten nuorisoseurojen alueellinen keskusseura, jonka jäsenseuroina toimii 32 paikallisseuraa kulttuurisen Keski-Pohjanmaan alueella Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa, seuraavissa kunnissa: Halsua, Kalajoki, Kaustinen, Kokkola, Nivala, Perho, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Sievi, Toholampi, Veteli ja Ylivieska. 

Keski-Pohjanmaan Nuorisoseura on osa valtakunnallista Suomen Nuorisoseurojen liittoa ja sen toimintaa ohjaavat  nuorisoseurastrategia ja kolmivuotisohjelma.

Keski-Pohjanmaan Nuorisoseuran tehtävänä on toimia paikallisten nuorisoseurojen tukena järjestön strategian mukaisesti sekä kehittää ja mahdollistaa alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä. Seuratoiminnan harrastusaloja alueellamme ovat tanssi, teatteri, musiikki ja liikunta eri muodoissaan. Nuorisoseurat ovat monin paikoin myös kyläyhteisöjen elinvoimaisuuden ylläpitäjiä ja ne edistävät yhteiskunnallista osallisuutta, ylisukupolvista yhteisöllisyyttä, kotiseutu- ja kulttuuriperinnetyötä ja –toimintaa.

Paikalliset nuorisoseurat ovat pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin toimivia yhdistyksiä, jotka järjestävät tapahtumia ja toimintaa sekä ylläpitävät nuorisoseurantaloja ja tarjoavat yleishyödyllisiä puitteita harrastaa muun muassa kulttuuria ja liikuntaa. Monikäyttöisiä seurantaloja vuokrataan yrityksille, yhteisöille kuin yksityisiin perhejuhliinkin. Seurantalot voivat toimia myös oman alueensa kansalaistoiminnan sekä erilaisten palveluiden keskuksina. Nuorisoseurat ovat myös aktiivisesti kehittämässä ja ylläpitämässä lähiliikunta- ja harrastuspaikkoja, kuten luontopolkuja, laavuja ja kirjastoja.

Monialainen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisoseuratoiminta on tavoittavaa kulttuuri- ja sivistystyötä yli kuntarajojen.  

Keski-Pohjanmaan Nuorisoseura toimii alueellisen nuorisoseuratyön äänenkannattajana ja edunvalvojana. Se luo yhteyksiä ja verkostoja vapaaehtoistoiminnan, kulttuuriperinnetyön ja harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi.

Seura toimii myös aktiivisesti yhteistyössä esimerkiksi Kotiseutuliiton kanssa erilaisten kulttuuriperinteeseen ja -perintöön liittyvien teemojen ja projektien kautta sekä tukiessaan paikallisseurojaan muun muassa seurantalojen korjausavustusten hakemisessa.

Keski-Pohjanmaan Nuorisoseuran toiminnanohjaajan tehtävänä on yhdessä seuran hallituksen kanssa edistää nuorisoseurojen näkyvyyttä, paikallisseurojen toimintaedellytyksiä ja toiminnan elinvoimaisuutta ja tavoittavuutta. Yhteistyössä paikallisseurojen kanssa kehitetään, ideoidaan ja toteutetaan monipuolista toimintaa ja tapahtumia ruohonjuuritason tarpeista ja lähtökohdista käsin.

Kulttuuritoiminnan tavoittavuus, kulttuuriperinteiden vaaliminen, nuorison osallisuus, yhteisöllisyys, ylisukupolvisuus, terveet elämäntavat, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, hyvinvointi, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä maaseudun harrastusmahdollisuuksien edistäminen ovat Keski-Pohjanmaan Nuorisoseuran toiminnan tavoitteita.

Seuraa meitä somessa!