Archive
Monthly Archives: lokakuu 2021

Toiminnanohjaajan terveisiä!

Hei!

Aloitin työni Keski-Pohjanmaan Nuorisoseuran osa-aikaisena toiminnanohjaajana elokuussa. Työ on edennyt huimaa vauhtia syksyn myötä sekä perehtymisen, että konkreettisen toiminnan merkeissä. Moniulotteiseen nuorisoseuratoimintaan on mielenkiintoista päästä sisälle. Koen toiminnan kehittämisen ja paikallisseurojen toimintaedellytysten tukemisen jännittävänä haasteena, missä saa käyttää luovuuttaan ja organisointitaitojaan, mutta oppii koko ajan myös uutta. Yhteisöllisyys ja yhteistyön merkitys korostuu; verkostoituminen avaa kanavia ja mahdollisuuksia luoda vakaata ja perusteellista kehitystä. 

Elo-syyskuussa otin yhteyttä paikallisseuroihin puhelimitse, sähköpostitse ja seurakirjeellä. Seurantalojen korona-avustuksen hakeminen oli myös heti alkuun yksi akuutti asia, minkä eteen sain alkaa toimimaan ja avustaa hakemuksien ja Suomi.fi-valtuuksien hankkimisessa seuratoimijoille.

Syksyn seurakäynneillä olen päässyt tutustumaan nuorisoseuralaisiin ja nähnyt paikallisia nuorisoseurantaloja. Sittemmin pestini alkuun ovat mahtuneet myös Suomen Nuorisoseurojen liiton työntekijäpäivät syyskuussa sekä valtakunnallinen Nuorisoseurakokous lokakuussa, mihin osallistuimme viiden eri paikallisseuran edustajien kanssa etäyhteydellä. Saimme olla yhdessä kaikkialla Suomessa vaikuttavien nuorisoseuralaisten kanssa hiomassa muun muassa liiton uutta strategiaa eli toiminnan päälinjoja ja suuntaviivoja. 

Joissain yhteyksissä olen kuullut puhuttavan myös toiminnanjohtajasta, mutta koen itse työni virallisen toiminnanohjaaja-nimikkeen luontevammaksi, sillä se kuvastaa paremmin työni palvelevaa luonnetta. En ole ylempää johtamassa, vaan rinnalla kulkemassa, apuna ja tukena. Mukava palaute paikallisseurojen suunnalta onkin ollut kuulla, että toiminnanohjaajan toimen myötä on koettu, ettei olla seuratoiminnan kanssa yksin. Hyvänä perustana työni aloittamiselle on ollut viime vuonna päättynyt kehittämishanke, minkä turvin paikallisseurojen ja kesksusseuran yhteyttä on vahvistettu ja tietoja ja käytänteitä saatettu ajantasalle. Tästä olen kiitollinen keskusseuran aktiivisille toimijoille.

Nuorisosseuratoiminta on osallistavaa, yhteisöllistä, monimuotoista ja tasa-arvoista. Koen alueellisen nuorisotyön ja -toiminnan kehittämisen tärkeäksi, sillä kasvatustyö ja nuorison osallisuuden edistäminen ovat näin viiden lapsen äitinä sydäntäni lähellä. Yhteisöpedagogin/kirkon nuorisotyönohjaajan koulutukseni tuo näkemystä myös kokoavan, ylisukupolvisen harrastustoiminnan tukemiseen. Aiempi koulutukseni kansainvälisen liiketalouden ja yritystoiminnan saralta antavat eväitä myös halinnollisten ja taloudellisten asioiden hoitoon. Kansainvälisen kokoemukseni myötä pyrin kehittämään nuorisoseuratoimintaa myös kotikansainvälistymisen sekä ulkomaalaista syntyperää olevien ihmisten integroitumisen edistämiseksi.

Arvostan yhdistystoimintaa ja sitä vapaaehtoistyötä, mitä nuorisoseurojen jäsenet tekevät.  Koen yhteisöllisyyden tärkeänä sivistävänä, osallistavana ja hyvinvointia lisäävänä toimintana. Puhun kokemuksesta, sillä olen ollut ja olen edelleen itsekin mukana kansalaistoiminnassa yhdistysten, urheiluseurojen ja seurakunnan vapaaehtoistyön kautta. Voin siis samaistua niihin haasteihiin ja tilanteisiin, mitä paikallisseurat kohtaavat sekä hyödyntää myös kokemustani kansalaistoiminnan kentältä. Toivonkin paikallisseurojemme jäsenten olevan minuun yhteydessä matalalla kynnyksellä kaikkiin seuratoimintaan ja -työhön liittyvissä asioissa!

Yhdistysterveisin,

Jonna Kastell-Klapuri

Toiminnanohjaaja, Keski-Pohjanmaan Nuorisoseura ry